Afghanistan tour of Sri Lanka 2023 Afghanistan Squad

Type :ODI
Rahmat Shah
Name :Rahmat Shah
Batting style: Rahmat Shah
Bowling style: Right handed
Age: years
Hashmatullah Shahidi
Name :Hashmatullah Shahidi
Batting style: Hashmatullah Shahidi
Bowling style: Left handed
Age: years
Rahmanullah Gurbaz
Name :Rahmanullah Gurbaz
Batting style: Rahmanullah Gurbaz
Bowling style: Right handed
Age: years
Ibrahim Zadran
Name :Ibrahim Zadran
Batting style: Ibrahim Zadran
Bowling style: Right handed
Age: years
Najibullah Zadran
Name :Najibullah Zadran
Batting style: Najibullah Zadran
Bowling style: Left handed
Age: years
Mohammad Nabi
Name :Mohammad Nabi
Batting style: Mohammad Nabi
Bowling style: Right handed
Age: years
Mujeeb Ur Rahman
Name :Mujeeb Ur Rahman
Batting style: Mujeeb Ur Rahman
Bowling style: Right handed
Age: years
Fareed Ahmad
Name :Fareed Ahmad
Batting style: Fareed Ahmad
Bowling style: Left handed
Age: years
Fareed Malikzai
Name :Fareed Malikzai
Bowling style: Right handed
Age: years
Fazalhaq Farooqi
Name :Fazalhaq Farooqi
Batting style: Fazalhaq Farooqi
Bowling style: Right handed
Age: years

Lateast News Updates for Afghanistan