Ranji Trophy 2011: Tamil Nadu vs Baroda Live Score card, Nov 3-6, 2011

Tags: Ranji Trophy 2011-12, Ranji Trophy, Tamil Nadu, Baroda, Tamil Nadu vs Baroda

Published on: Nov 03, 2011

Ranji Trophy Super League 2011-12, Group B: Tamil Nadu vs Baroda at Chennai, Nov 3-6, 2011. Match scheduled to begin at 09:30 local time (04:00 GMT), Stumps on Day 1.

Ranji Trophy Super League 2011-12, Group B: Tamil Nadu vs Baroda at Chennai, Nov 3-6, 2011.

Match scheduled to begin at 09:30 local time (04:00 GMT),

Stumps on Day 1.

Tamil Nadu squad
J Kaushik,B Aparajith,KB ArunKarthik,R AushikSrinivas,L Balaji(c),KM Gandhi,Sunny Gupta,KDKarthik(w),VY Mahesh,A Mukund,R Prasanna,S Sam,V Shankar,K Vasudevadas,M Vijay
Baroda squad
FD Bhaja,BA Bhatt,KHDevdhar,SA Gaekwad,AM Gupta,IKPathan,YKPathan,AT Rayudu,PR Shah(c)(w),SM Singh,RKSolanki,Swapnil Singh,MY Vahora,SD Vohra,AA Waghmode

Related News