CCL Team Squad for Chennai Rhinos Celebrity Cricket League 2012

Tags: Chennai Rhinos, Chennai Rhinos Team Players, Chennai Rhinos Squad, CCL T20 2012, Celebrity Cricket League 2012

Published on: Jan 21, 2012

Cricwaves Provide CCL T20 all Team Players, Match Squad for Chennai Rhinos Celebrity Cricket League 2012.

CCL T20 all Team Players, Match Squad for Chennai Rhinos Celebrity Cricket League 2012.

Chennai Rhinos Squad:

M Abbas Ali, Arya, Bharath, HamsaVirdhan, Jiiva, Karthik Kumar, R Madhavan, Prithivi, Ramana, J Ramesh, Shaam, B Shantanoo, Sharat Kumar, Shiva, Srikanth, Suriya, Vikranth, Vishal, Vishnu

Get All Teams Squads from here

Related News